Bioteknik i miljöns tjänst
I Lund ligger många företag som ligger i bräschen på bioteknikutvecklingen. Ett av dessa är Anox som är inriktade på miljöbioteknik – och använder mikroorganismer – för att rena föroreningar i olika sammanhang.
VD Thomas Welander var med vid starten för femton år sedan. Han har en forskarbakgrund, och har doktorerat i teknisk mikrobiologi, i sin avhandling utvecklade han metoder för att rena industriella avloppsvatten med hjälp av mikroorganismer. En stor del av Anox verksamhet kretsar just kring avloppsvatten från industrier och kommuner.

De arbetar också mycket globalt.
– Många av de internationella projekten är just skogsindustrin men även kemisk industri och läkemedelsindustrin, säger han. Vad som är unikt med Anox är att man har väldigt djupa kunskaper i mikrobiologi.
Just nu arbetar Anox med den kanske allra finaste av alla projekt, ett samarbete med Astra Zeneca i Södertälje. Där har man utvecklat en reningsprocess på avloppsvatten som är väldigt avancerad och som ger mycket bra resultat. Traditionellt i branschen har man kunnat bygga bassänger. Sedan har man försökt att få en biologisk rening att fungera på naturens egna villkor men man har inte brytt sig om vad det är för organismer.
– Anox tittar på problemställningen med de vatten man ska behandla, vilka organismer behöver vi ha för att göra ett bra resultat, hur ska vi skapa en miljö för att gynna dem.
Det blir en helt annan kunskapsbaserad procedur vilket gör att Anox kan angripa mycket svårare problem, och få mycket bättre resultat, än traditionella metoder.

Konkurrensmedel kunskap
Man arbetar även som konsulter för att förbättra befintliga reningsanläggningar. Anox anordnar välbesökta kurser på svenska men även engelska för internationella gäster. För ca tre år sedan började Anox att arbeta internationellt framför allt då i Nordamerika, Australien, Nya Zeeland och Ryssland. Detta har gjort att man under senare år har ökat omsättningen betydligt och räknar med att göra så även de kommande åren. Man tar hela tiden nya marknadsandelar, och har tänkt att börsnotera sig på O-listan på stockholmsbörsen, förhoppningsvis händer det någon gång under 2002. Även om Anox är mindre i storlek än sina konkurrenter så är deras konkurrensmedel kunskap. De är mycket duktiga på att anpassa reningsmetoderna efter företagens och kommunernas krav och önskemål, men beaktar även de ekonomiska aspekterna hos varje kund.

Anox AB

Bransch:
Teknik

Telefon: 046-182150
Fax: 046-133201


Email:
thomas.welander@anox.se

Adress:
Anox AB
Klosterängsvägen 11a
22647 Lund

| 13 SENASTE FÖRETAGEN